Antiskalant

Performans Bilgisi

PERFORMANS BİLGİSİ

PH ve kalsiyum konsantrasyonundaki artış fosfonatların kalsiyum duyarlılığına ağır biçimde zarar vermektedir ve çökme oluşumuna sebep olmaktadır.

Bu efekt “Kalsiyum Duyarlılığı” olarak adlandırılır ve çözünmesi çok zor olan Ca-ANTISKALANT tuzu olarak karşımıza çıkmaktadır.

TRESHOLD EFEKTİ

Standart fosfonatlar ve HYDRODIS R 859 arasındaki en önemli ve ilk fark bulanıklık bölgesindeki davranışlarında ortaya çıkmaktadır. Ürünlerin etkinliği treshold seviyesinde değişmeden kalırken, fosfonat ve tuz konsantrasyonlarının artmasıyla daha fazla gözlemlenmektedir.

PERFORMANS BİLGİSİ : KRİSTAL MODİFİKASYONU

Kristallerin şeklini değiştirmesine bu ad verilmektedir. Kristal submikroskopik seviyede oluşmaya başlar. Antiskalant içinde bulunan negatif gruplar kinetik gelişim üzerinde etki yapar. Kristal kenarlarını değiştirir ve engebeli hale getirir ve sonuç olarak adsorpsiyon-desorpsiyon eşitliği sağlanır.

HYDRODIS R 859 kristal gelişimini engellemeyi kristallerin kenarlarında pozitif olarak yüklü olan kalsiyum iyonlarına bağlayarak gerçekleştirir. Sonuç ise yumuşamış ve yüzeye bağlanamayan kabuk olarak görülmektedir.

TRESHOLD EFEKTİ

Treshold efekt: yüksek seçicilikteki polielektrolitik bileşiklerin sunstiokiometrik anlamda süper doymuş çözeltilerin stabilizasyonu demektir.

İnhibisyon mekanizması kristalizasyon boyunca yüzeyde gelişen nükleusun inhibitör molekülleri tarafından absorplanması esasına dayanmaktadır.

Final etki ise nükleusun yapısının modifikasyona uğrayarak kristal gelişiminin gecikmesine hatta tamamen kristal oluşumunun durması başarısıdır.

250 ml beher içindeki pH ı 8,3 olan sert suya Antiskalant ilavesi yapılmıştır.
Test şartları:
500 ppm CaCO3 – 0,05M Borate Tampon
Başlangıç T @ 60°C ve final T @ 100°C

SİLİKA KONTROLÜ

Silikanın çökme potansiyeli jeotermal sularda, sıcak sudan gelen ısıdan dolayı sktrakte olmuş özellikle suyun yüksek doyum anında amorf silika nedeniyle limitli olmaktadır.

HYDRODIS R 859’un kimyasal yapısı ve ana fiziksel özellikleri, metallerin (Mg,Fe,Mn,Al,Ca ) solüsyon içindeki elektriksel dağılımını etkilemektedir. Bu nedenle, silika polimerizasyonuna katılmayıp, kabuk oluşumunun efektivitesini düşürmektedir

DİSPERSİYON EFEKTİ

Dispersiyon efekti demek kristal veya kolloitleri absorblama ve çözelti içinde tutma kabiliyeti olup yüksek anyonik yük kazandırıp kristallerin birbirinden ayrı kalmasını sağlayan sterik bir bariyer oluşturmaktır. Oluşturulan bu yüksek anyonik yük, membran yüzeyinde biriken anyonik yüklü partiküllerin de sökülmesine olanak sağlamaktadır.

HYDRODIS R 859 mükemmel dispersiyon gücü sayesinde deflokulant olarak da performans göstermektedir. Böylece katı partiküllerin su içinde akmasını sağlayarak askıda kolloidal partiküllerin çok daha iyi homojen olarak dağılmasını sağlamaktadır.

Bu sayede mevcut negatif yüklenmiş bileşenler, hidrolislerinin yüksek resistanslarından dolayı flokulasyonu engelleyerek çok uzun süre bu efektin sistemde kalmasını sağlamaktadır.

Hydrodis R 859’un kimyasal yapısı, fosfonatların “Kalsiyum Sensitivitesi” ni geliştirmiş olup, çok yüksek orandaki sertliklerde oluşması mümkün olan çökmelerin önüne geçmiştir. Bu koşullarda ürünümüz solüsyon içinde kalarak, Threshold ajanı olarak yüksek sertlik ortamında bile performansını kaybetmez.

95% Performans Garantisi!

95% Performans Garantisi!

Antiskalant

Sertifikalarımız

ISO

14001:2004

ISO

9001:2008

OHSAS

18001:2007