Antiskalant, Antiscalant

Antiskalant: Su Sistemleri İçin Etkili Çözüm

Antiskalant, su sistemlerindeki kireç ve korozyonla mücadelede çok etkilidir. Ters ozmoz membranlarının temiz kalmasını sağlar. Antiskalant çökeltileri kontrol ederek membranın tıkanmasını önlüyor. Böylece su arıtma sistemleri daha uzun süre ve daha verimli çalışır.

Membran üreticilerinden
onaylı

NSF onaylı
Antiskalant

Ters Ozmoz Membranlarında Oluşan Kirliliği Önleme

Ters ozmoz (RO) teknolojisi, suyu temizlemek için çok iyi bir yöntemdir. Membranlar, tuzları ve kirletici maddeleri ayırarak suyu temizler. Ancak, zamanla membranlar kirli olabilir ve suyun temizlenmesi zorlaşabilir. Bu nedenle, antiskalantlar adı verilen özel kimyasallar, temizliği kolaylaştırmak için kullanılır.

Antiskalant, membranların temiz kalmasını sağlar. Böylece, sistemler daha uzun süre verimli bir şekilde çalışır. Bu kimyasallar, suyun içinde kalsiyum karbonat, kalsiyum sülfat ve diğer tehlikeli maddelerin birikmesini engeller.

Asidik Ters Ozmoz Antiskalant

Asidik antiskalant, taşlaşmayı ve tıkanmayı engeller. Özellikle kalsiyum karbonat, kalsiyum sülfat ve silika gibi maddelerin birikmesini engellerler. HYDRODIS R859 gibi ürünler, silikayla kirlenmiş sular için idealdir.

Alkali Ters Ozmoz Antiskalant

Alkali antiskalant daha çok deniz suyu ve endüstriyel sular için uygundur. Bu kimyasallar, tıkanıklığı önleyerek membran sistemlerini korur. HYDRODIS R859 iyi uygulama örnekleridir.

Antiskalant, sistemin uzun ömürlü ve etkili olmasını sağlar. Doğru ürünlerin kullanılması, temizlik maliyetlerini azaltır ve performansı artırır.

Antiskalant’ın Teknik Özellikleri

Antiskalant, su arıtma sistemlerinde sıkça kullanılan kimyasallardır. Renksiz veya soluk sarı şeffaf sıvılardan oluşurlar. Genellikle fosfor içeren küçük organik moleküller veya fosfor içermeyen polimerler vardır1. pH değerleri antiskalantlarda 2.0 ila 10.0 arasında değişebilir. Yoğunlukları ise 1.05-1.45 g/cm3 arasında değişiklik gösterir. Bu değişen özellikler, antiskalantların farklı su tipleri için özelleştirilmiş çözümler sunmasını sağlar.

Fiziksel Görünüm ve Bileşenler

Antiskalant, ters ozmoz sistemlerinde oluşan kirliliği engellemek için geliştirilmişlerdir. Genellikle, içinde fosfor içeren küçük moleküller veya polimerler bulunur. Örneğin, HYDRODIS, sektörde bilinen markalardan biridir. HYDRODIS, en çok tercih edilen NSF Onaylı Antiskalant ürünüdür.

pH ve Yoğunluk Değerleri

Antiskalant pH değerleri, farklı su tipleri için özelleştirilmiş çözümler sunmak amacıyla değişir. Bu değişkenlik 2.0 ile 10.0 arasında olabilir. Benzer şekilde, yoğunlukları da 1.05-1.45 g/cm3 arasında farklılık gösterebilir. Bu çeşitlilik, antiskalantların çeşitli su tiplerine uydurulabilir olmasını sağlar.

Antiskalantların teknik özellikleri, su arıtma cihazlarının etkinliğinde büyük rol oynar. Doğru pHyoğunluk ve bileşenler, farklı türdeki sularda kullanılabilmesini sağlar.

Antiskalant Kullanımının Faydaları

Antiskalant kullanmak, ters ozmoz membranlarını korur ve tıkanmayı engeller. Bu durum, su arıtma sistemlerinin daha verimli çalışmasını sağlar. Böylece, su kalitesi artar ve işletme maliyetleri azalır.

Membranlarda biriken maddeleri önleyen antiskalantlar, su arıtma sistemlerinin verimliliğini yükseltir. Aynı zamanda, temizlik ve membran değişimi gerekliliğini azaltarak membran ömrünü uzatır. Antiskalant ayrıca, kireç ve kirliliği engelleyerek membranların temiz kalmasını sağlar.

Ters ozmoz için doğru antiskalant kullanımı çok önemlidir. Ters ozmozun çalışma ortamına uygun antiskalant seçmek, membranları korur. Bu durum aynı zamanda kimyasal riskleri de azaltır.

Antiskalant, membranların uzun ömürlü olmasını sağlar ve sistemlerin daha uzun süre sorunsuz çalışmasına yardımcı olur.

“Antiskalantların düzenli kullanımı, bakım maliyetlerini azaltarak tıkanma ve hasar risklerini azaltır.”

Özetle, antiskalantların kullanımı ters ozmoz sistemlerinde birçok avantaj sunar. Bu avantajlar, daha iyi su üretimi, uzun ömürlü membranlar ve düşük işletme maliyetlerini içerir. Antiskalantlar, su arıtma sistemleri için önemli ve etkili bir çözümdür.

Antiskalant Kullanım Alanları

Antiskalantlar, içme ve endüstriyel suyu temizlemenin yanı sıra evlerde de kullanılır. Deniz suyu arıtımı, tersiyer arıtma ve diyaliz gibi alanlarda da etkilidir. Gıda, tekstil ve cam sektörleri gibi yerlerde kullanılması da önemlidir.

Antiskalantların amacı, su arıtma cihazlarındaki kireç ve birikintileri engellemektir. Böylece sistemler daha verimli çalışır.

Su Arıtma Sistemleri

Antiskalantlar, su arıtma sistemlerinde çok kullanışlıdır, mesela ham deniz suyunu içilebilir hale getirmede. Bu maddeler, sistemleri kireç ve diğer birikintilerden korur.

Sonuç olarak, sistemler daha sağlıklı ve uzun süreli hizmet verir.

Endüstriyel Uygulamalar

Antiskalantlar, sadece temiz suya değil aynı zamanda endüstriyel suya da katkı sağlar. Bu sayede suyun temizsi ve işleme aşamalarında duruşma oluşmasını önler.

Bu da gıda, tekstil, cam ve kimya sektörlerinde kullanıldığında ürünlerin kalitesini arttırır.

Antiskalant Kullanılan Alanlar

 
Uygulama AlanıAntiskalant Kullanımı
Deniz Suyu ArıtımıKalsiyum karbonat, sülfat ve diğer mineral birikintilerinin önlenmesi
Tersiyeri ArıtmaMembran sistemlerinin korunması ve verimli çalışması
Diyaliz ÜniteleriMinerallerin birikmesinin engellenmesi
Buhar KazanlarıKireç ve tortu oluşumunun önlenmesi
Gıda, Tekstil, Cam, Kimya SektörleriSu arıtma ve işleme süreçlerinde kirliliğin azaltılması

“Antiskalantlar, membran sistemlerinin verimliliğini ve ömrünü uzatmak için kritik öneme sahiptir.”

Antiskalantların kullanımı, hem su arıtma sistemlerini hem de endüstriyel uygulamaları geliştirir. Bu sayede membran tıkanmaları ve fazla enerji harcamaları önlendirilir. Antiskalantlar verimliliği artırır ve maliyeti azaltır.

Antiskalant Dozlama ve Seyreltme

Antiskalantlar, ters ozmoz sistemlerinde verimi artırmaya yardımcı olur. Öncelikle sisteme eklenirler, bu genellikle mikser veya bir filtre aracılığıyla yapılır. Zarar görmemesi için antiskalant, sisteme eklendikten sonra belirli bir oranda sulandırılır.

Doz Noktası ve Süreleri

Asidik antiskalantlar için uygulanan doz aralığı 2-6 ppm, alkali antiskalantlar için ise 2-5 ppm’dir. Membranlar, suyun %99’un üstündeki oranında iyonları temizler. Antiskalant miktarları, su kaynağının özelliklerine göre sık sık kontrol edilmelidir.

Seyreltme Oranları

Seyreltme ihtiyacı antiskalant tipine göre değişir. Kullanılması gereken miktarlar farklıdır; asidik antiskalantlar için 10-20 kat, alkali antiskalantlar için ise 20-40 kat seyreltme yapılmalıdır. Antiskalant suya karıştırıldıktan sonra, kartuş filtreler ve basınç pompaları yardımıyla su sisteme sağlıklı bir şekilde alınabilir.

Antiskalant kullanırken, uygun doz ve seyreltme oranlarını belirlemek önemlidir. Aksi halde, sistemde sorunlar yaşanabilir. Kimyasalın nereye ekleneceği noktasında, boruların zarar görmesine neden olabilecek korozyon riski göz önünde bulundurulmalıdır.

Doğru antiskalant uygulaması, ters ozmoz sistemlerinin iyi çalışmasını sağlar. Membranın performansını yükseltmenin yolu, önerilen dozlama ve seyreltme talimatlarına uymaktır.

Antiskalant

Antiskalant, su sistemlerindeki kireç ve korozyon sorunlarına etkin bir çözüm sunar. Özellikle ters ozmoz ve nanofiltrasyon sistemlerinde kullanılırlar. Bu ürünler, tıkanma ve birikintileri önleyerek sistemlerin daha iyi çalışmasını sağlar.

Antiskalant doğru kullanıldığında belirli minerallerin kristalleşmesini önler. Dozaj miktarı, suyun özelliğine ve membran tipine göre ayarlanır.

antiskalant

 

Reverse Osmosis Antiskalant ters ozmoz ve nanofiltrasyon sistemleriyle uyumludur. Daha fazla geri kazanım sağlar ve işletme maliyetlerini azaltır. Kalsiyum, baryum, strontiyum sülfat ve kalsiyum florür gibi birçok minerali önler. Önerilen dozaj 2-4 mg/L arasında olmalıdır ve pH 9,8 ile 10,2 arasında olmalıdır.

“Antiskalant (işleneceği endüstriye göre belirli ölçütlere göre) ters ozmoz membranlarının bakımını azaltarak ömrünü uzatabilir.”

Sonuç olarak, antiskalantlar kireç kontrolükorozyon önleme ve verimlilik artışı sağlar. Doğru seçim ve uygulama su sistemlerini geliştirir.

Antiskalant Seçimi ve Tedarik

Doğru antiskalant seçimi ve tedarik, su arıtma sistemlerinin düzgün çalışması için çok önemlidir. Ters ozmos sistemleri, suyu %99’dan fazla temizleyerek kalitesini artırır. Her türlü su kirliliği için farklı antiskalant ürünleri bulunmaktadır. Bu ürünler bazı özelliklere sahip olabilir, mesela asidik ve alkali sular için farklı çeşitlilik vardır.

Farklı Su Kaliteleri için Ürün Çeşitleri

Asidik Ters Ozmoz Antiskalantları: Asidik sular için olan bu antiskalantlar, sistemin zarar görmesini engeller. Fosfonat içeren ürünler, az miktarda kullanılarak etkili bir koruma sağlar.

Alkali Ters Ozmoz Antiskalantları: Alkali sular için geliştirilmiş bu ürünler, membranı koruyarak su kalitesini artırır.

Yüksek Silika Antiskalantları: Silika içeren sular için bu modeller su arıtma sistemlerini korur. Böylece, membranlar daha uzun süre dayanır.

Uygun antiskalantı seçmek ve doğru dozda vermek için teknik destek alınmalı. Bu şekilde, su arıtma sistemleri en iyi performanslarını gösterir.

ÜrünEtken Madde OranıKullanım Alanı
HYDRODIS %60-80En yaygın kullanılan antiskalant.
Genel%13-20Antiskalantların tipik etken madde oranları
   

Membranlar, ters ozmos sistemlerinde en yüksek maliyetli parçalardır. %90-95 verim oranları yüksek sayılır.

“Antiskalant kullanımı, su arıtma sistemlerinin en verimli şekilde çalışması için önem taşır.”

Doğru antiskalant seçimi ve temini, su arıtma sistemlerinin başarısını belirler. Burkut Su Tekniği A.Ş. gibi uzman tedarikçiler, çeşit çeşit ürün sunar. Aynı zamanda, kireç ve korozyon önlemeye odaklanan üreticiler de bulunur.

Sonuç

Antiskalantlar, su sistemlerinizdeki kireç ve korozyon sorunlarına karşı çözüm sağlar. Ters ozmoz membranlarını tıkanma ve kirlilikten korur. Bu sayede, sistemleriniz daha uzun ve verimli çalışır.

Doğru antiskalant seçimi ve kullanımı su kalitesini artırır. Aynı zamanda işletme maliyetlerinizi düşürür ve bakım ihtiyacını azaltır. Antiskalantlar, sürdürülebilir ve verimli su yönetimi için önemli bir rol oynar. 

1930’lu yıllarda başlayan membran teknolojisi, 1959’da zarló terse ozmoz membran geliştirilmiştir. Antiskalantlar, su arıtma sistemlerinin verimini artırır. Cemkimsan Kimya’nın ürünleri tıkanma sorunlarını çözer ve membran performansını iyileştirir.

 Antiskalantlar su kalitesini yükseltir ve iş maliyetlerinizi azaltır. Bu da su arıtma teknolojilerinde kritik bir rol oynar. Ters ozmoz, içme suyu ve endüstriyel kullanımları için antiskalantların önemi büyüktür.

FAQ

Antiskalantlar nedir ve su sistemlerinde nasıl kullanılır?

Antiskalantlar, su sistemlerindeki kireç ve korozyon sorunlarına karşı özel olarak üretilmiş kimyasal ürünlerdir. Ters ozmoz ve nanofiltrasyon gibi teknolojilerde sıklıkla kullanılan bu kimyasallar, membranlardaki birikimi azaltır. Böylece sistemler daha iyi çalışır ve ömrü uzar.

Ters ozmoz antiskalantları hangi iki ana gruba ayrılır?

Ters ozmoz antiskalantları iki türlüdür. Asidik olanlar, kalsiyum karbonat gibi çökeltileri engeller. Alkali olanlar ise deniz suyu gibi özel sular için kullanılır.

Antiskalantların fiziksel özellikleri nelerdir?

Antiskalantlar, genellikle renksiz veya soluk sarıdır. Su bazında küçük organik maddelerden ya da polimerlerden oluşur. pH değerleri 2.0 ila 10.0 arasında değişir ve yoğunlukları 1.05-1.45 g/cm3 arasındadır.

Antiskalantların kullanımı ne gibi faydalar sağlar?

Ters ozmoz membranlarının temiz kalmasını sağlar. Bu, sistemlerin daha iyi çalışmasını ve su kalitesinin yükselmesini sağlar. Bunun sonucunda işletme maliyetleri azalır ve membran ömrü uzar.

Antiskalantlar hangi alanlarda kullanılır?

Antiskalantlar, su temini yanında endüstriyel alanlarda da çokça kullanılır. Örneğin, gıda ve kimya sektörlerinde suyun arıtılması için tercih edilir. Ayrıca deniz suyu arıtımı gibi özel gereksinimleri karşılamak içinde kullanılır.

Antiskalantların dozlama ve seyreltme önerileri nelerdir?

Antiskalantları eklerken membrandan korumak önemlidir. Asidik antiskalantlar için dozlama, 2-6 ppm aralığında olmalı. Alkali antiskalantlar içinde bu oran 2-5 ppm olarak belirlenmiş. Seyreltme asidikler için 10-20 kat, alkali olanlar için 20-40 kat olmalı.

Antiskalantların seçimi ve temini için öneriler nelerdir?

Doğru antiskalant seçimi ve temini, su arıtma sistemlerinin başarısı için temeldir. Üreticiden sistemimize uygun antiskalantı seçebileceğimiz birçok seçenek vardır. Doğru ürün ve kullanım yöntemi seçimi için teknik destek alabiliriz.

100% güvenilir <br> membran tıkanmasını önleyen antiskalant.

100% güvenilir
membran tıkanmasını önleyen antiskalant.

Hydrodis R859 ve Hydrodis WT56 antiskalant sayesinde membranlarınız tıkanmayacak ve daha uzun ömürlü olacaktır. Antiiskalant Nedir ? Antiskalant Fiyatları, 2024 güncel antiskalant fiyatları için bizimle iletişime geçin.

Antiskalant Nedir ?

Faydaları Nelerdir ?

01.

Maliyeti azaltır. Kaliteyi yükseltir.

02.

Membranların ömrünü uzatır.

03.

Stabilizasyon sağlar.

04.

İyonları kontrol altına alır.

Icon
Antiskalant hakkında detaylı bilgi için. Çağrı Merkezimizi arayın.

Neden Antiskalant ?

Antiskalant Kullanımı Öncesi ve Sonrası

Antiskalant kullanmaması durumunda az çözülen tuzların membran yüzeyinde birikir ve membran yüzeyinde çökelti gözlenir. En sık rastlanan çökelti türleri ; kalsiyum karbonat (CaCO3) , kalsiyum sülfat (CaSO4), baryum sülfat (BaSO4), stronsiyum sülfat(SrSO4). Zaman zaman silika ve kalsiyum florür(CaF2) çökelmeleride gözlenir.

250 k

250 k

Satış Yapılan Toplam Müşteri

231 +

231 +

Aktif Kullanan Müşteri

5 M+

5 M+

Satış Adedi / 25KG

Ana Sayfa