Antiskalant

Membranlar Ne Zaman Kimyasal Yıkama İle Temizlenmeli?

Kimyasal yıkama ile membran temizliği için en uygun zaman; geri kazanım veriminin %15 azalma ya da basınç farkın da % 15 artma gözlendiği zamandır.

Kimyasal yıkama işlemi periyoduk bir takvim içersinde uygulanmamalıdır. Eğer zamanından önce ve sık sık kimyasal yıkama işlemi uygulanırsa membranlar zarar görür ve membran ömründe azalma gözlenir. Kimyasal yıkma işleminin geç yapılması durumunda da membran yüzeyinin temizlenmesi zorlaşır ve temizleme işlemi sırasında membran yapısında fiziksel deformasyonlar gözlenebilir.

Ters Ozmoz Membranlarının Kimyasal Yıkama İle Temizlenmesi

Yüksek kalitede membran yıkama kimyasalı kullanmak ters ozmoz sistemlerinin işletim ve bakım maliyetlerini önemli derecede etkilemektedir. Kimyasal yıkamanın doğru zamanda yapılması membran ömrü ve performasını doğrudan etkiler.  Eğer çökelme problemi gözlendiğinde zamanında müdahale edilmezse membranlarda kalıcı hasar meydana gelebilir. Kimyasal yıkama işlemi üretici firmaya danışılmadan uygulanması riskli bir prosestir. Membranın kirlenme sıklığı ön arıtım sisteminin performansına ve kullanılan antiskalntın kalitesine göre değişim gösterir.

Membran Temizleyici Nedir?

Asidik ve bazik olmak üzere 2 çeşit membran temizleme kimyasalı vardır. Öncelikle asidik yıkma yapılarak membranlarda birikmiş olan mineraller temizlenir ve sistem flush yaparak kalıntı kimyasalı drenaj hattına verir. Daha sonrada bazik yıkama yapılarak organik kalıntılar giderilir ve flush sistemi tekrar devreye girer. Asidik ve bazik yıkama en sık kullanılan membran temizleme kimyasallarıdır. Fakat bazı durumlarda farklı kimyasallarda kullanılabilir (silika, kalsiyum, sülfat, sülfür çökelmeleri).