Antiskalant

Ters Ozmoz Membranlarında Çökelti Oluşumu

Az çözünebilen tuzların ham su içersinde ki konsantrasyonlarının fazla olması durumunda membrane yüzeyinde çökelme oluşur. Çökeleme problemine neden olan az çözünebilen tuzlar aşağıda belirtilmiştir.
CaCO3 > CaSO4 > Silica > SrCO3 > BaSO4 > SrSO4 > CaF2 > CaSiO3 > MgSiO3 > MgSiO3 >Ca3(PO4)2 > Fe(OH)2
Kalsiyum sülfat (CaSO4) BaSO4 ve SrSO4 den yüksek çözünürlüktedir. Doğal su kaynaklarında Ca++ iyonu Ba++ ve Sr++ iyonlarından daha fazla bulunduğu için CaSO4 çökelmesine daha sık rastlanır. Fakat, BaSO4 ve SrSO4 tuzlarının tekrardan çözülmesini sağlamak zor olduğu için bu iki bileşiğe karşıda önlem alınmalı.
En çok kalsiyum karbonat (CaCO3) çökelmesi gözlenir.Bunun nedeni; CaCO3 hızlı çözünebilen bir bileşik olması ve doğal su kaynaklarında yüksek miktarda serbest Ca++ iyonları bulunmasıdır. CaCO3 ,SrCO3 ve BaCO3 çökelmeleri asit dozajlama , antiskalant dozajlama, yumuşatma sistemi kullanarak ve geri kazanım oranını azaltaral önlenebilir.
 

CaSO4 ,BaSO4, SrSO4 ve CaF2 giderimi CaCO3 giderimi ile aynı yöntemlerle giderilir. Fakat CaCO3 gideriminde kullanılan asit dozajlama yöntemi ph I düşürdüğü için daha fazla sülfat çökelmesine neden olur. Bu yüzden sülfatlı bileşiklerin gideriminde asit dozlaması yapılmaz.

Silt Yoğunluk Endeksi Nedir ( SDI)?

Silt Yoğunluk İndeksi (SDI) testi besleme suyunun ters ozmoz membranının yüzeyinde oluşturacağı kirlenme potansiyelini belirlemek için yapılır.
Bu test labaratuar ortamında yapılmaz. SDI testi günlük olarak kartuş filtre çıkışından alınan su numunelerine uygulanır. Ön arıtım sistemi ve ham su özelliklerine göz önüne alındığında test yoğunluğu değişim gösterebilir.

Membran Seçimi

Membran seçimi ham su kaynağı ve ham su karakteristiği göz önüne alınarak yapılır.
Silt yoğunluk indeksi de (SDI) Ters Ozmoz proseslerinin seçimi ve membran proseslerinin uygulanması konusunda standart etkenlerden biri olarak kabul edilir.
SDI değeri standart koşullar bir membranda meydana gelen filtrasyon hızındaki düşüşün bir ölçüsüdür.
Başka bir deyişle arıtılacak suda bulunan askıda katı madde , bakteriyel maddler ve kolloidal maddelerin toplam miktarının ölçüsüdür.

Ters Osmos Membranları

Piyasada 2 farklı hammadeden üretilen ters ozmoz membranları kullanılmaktadır. Bu malzemeler selüloz asetat ve aromatik poliamiddir. Her iki malzemeninde farklı avantajları ve dez avantajları vardır.
• Selüloz Asetat Membranlar: Selüloz asetat daha yüksek flux a sahiptir ve daha küçük alana ihtiyaç duyar. Aynı zamanda klora karşı daha dayanıklıdır. Bakteri gideriminde klor kullanılması durumunda daha sonar bir klor gidericiye ihtiyaç duymaz.
• Poliamid Membranlar: Poliamid membranlar daha yüksek sıcaklıklarda çalışabilir (35 oC) ,klora karşı daha az dirençlidir membran yüzeyinde bakteri oluşumu yoktur. Son olarak da daha geniş bir ph aralığında çalışmaktadır.

Ters Osmos Nedir?

Ters ozmos, suyun içindeki istenmeyen tüm mineralleri sudan ayıran, saf su ve içme suyu teminine yönelik olarak kullanılan membran filtrasyon prosesidir.
Bu sistemler çapraz akışlı olarak çalışırlar. Bilinen anlamda filtrasyon prosesi değildir. Çünkü membran üzerinde suyun geçişine izin veren gözenekler son derece ufaktır. (Yaklaşık 1 mm ‘nin 2.000.000′da biri delik çapı).
Böyle ufak bir gözenekten sadece su molekülleri ve bazı çok ufak inorganik moleküller geçebilmektedir. Diğer moleküller ise konsantre su fazında sistemden dışarı atılır.

95% Performans Garantisi!

95% Performans Garantisi!

Antiskalant

Sertifikalarımız

ISO

14001:2004

ISO

9001:2008

OHSAS

18001:2007