Membran Teknolojilerde Antiskalantın Önemi

Dünyadaki içme ve kullanma suyu kaynaklarının kıtlığı devam ettiği sürece, deniz suyundan içme ve kullanma suyu temini artarak devam edecektir. Dolayısıyla en önemli membran teknolojilerinden olan ters ozmos hakkında çalışmalar sürecektir. Ancak günümüz koşullarında yüzeysel ve yeraltı su kaynaklarından içme ve kullanma suyu teminine göre…

HYDRODIS Ters Ozmoz Performans Kimyasalı

  HYDRODIS R 859 YÜKSEK PERFORMANS İLE UYGULAMALARA DEVAM EDİLİYOR   Antiskalant; ön arıtmadan gelen suyun ters osmoz membranların girişinden önce dozlanan bir kimyasaldır. Kalsiyum [ Ca++], magnezyum [ Mg++] ve bikarbonat [ HCO3 ] iyonlarının reaksiyona girmesini engeller ve membranlarda çökelti oluşumunu engeller. Antiskalant reverse…

Ters Ozmoz Sistemlerinde İnorganik Kirleticiler ve Antiskalant

Çökelme, kalsiyum karbonat, kalsiyum sülfat, bar­yum sülfat, stronsiyum sülfat ve silika gibi düşük çözünürlüğü olan tuzların çökelmeleri ile oluşur. Bu bileşiklerin stabiliteleri, çözelti içindeki kon­santrasyonları, suyun sıcaklığı, pH’sı ve diğer fak­törlere bağlıdır. Örneğin, yüksek sıcaklıklar ve pH, kalsiyum karbonat çökelmesini hızlandırmaktadır. Çökelme kontrolü, geri kazanımı…