Dünyadaki içme ve kullanma suyu kaynaklarının kıtlığı devam ettiği sürece, deniz suyundan içme ve kullanma suyu temini artarak devam edecektir. Dolayısıyla en önemli membran teknolojilerinden olan ters ozmos hakkında çalışmalar sürecektir.

Ancak günümüz koşullarında yüzeysel ve yeraltı su kaynaklarından içme ve kullanma suyu teminine göre deniz suyunun tuzsuzlaştırılması hala çok pahalıdır. Maliyetleri 0,1 $/m3 altına düşürülme çalışmaları yapılacaktır.

Bu çalışmalar enerji geri kazanımı ve membran özelliklerinin iyileştirilmesi yönünde yoğunlaşacaktır. Ayrıca deniz suyundan elde edilen içme ve kullanma suyunun özellikleri, doğal yeraltı ve yüzeysel suyun özelliklerini taşımamaktadır. Bu da ters ozmos sistemlerinin dezavantajlarından biridir.

Deniz suyundan bazı iyonları tutan bazılarının geçişine izin veren sistemler üzerinde çalışmalar olmaktadır. Bunların başarılı sonuçlar vermesi halinde bu dezavantajlar minimize olacaktır. Ters ozmos sistemlerinde kullanılan ön arıtma sistemleri ve kullanılan kimyasal maddelerin azaltılması yönünde çalışmalar olacaktır.

Membran yüzeyindeki tıkanmaların asıl nedeni ise  silika, kalsiyum, magnezyum, sülfat gibi iyonlardır. Kristal tuzların ( CaCO3, SrSO4,CaSO4, BrSO4 gibi…) önleyicisi olarak da tanımlanan antiskalantlar, yüksek kireç ve kirlilik çözme kapasitesi ile, kirliliği azaltarak, membran temizleme süresini uzatır.

Doğru antiskalant kullanımı, membranların tıkanmadan çalışmasını ve uzun ömürlü olmasını sağlamaktadır, bu nedenle membran üreticileri de antiskalant kullanımı konusunda kullanıcılara tavsiyelerde bulunmaktadır.

Antiskalant Kullanmanın Avantajları

1- Organik ve inorganik yığılmalar kontrol altına alınır.

2- Membranlarınız daha yüksek verimlilikle çalışır.

3- Düşük dozajlarda dahi çok yönlü ve yüksek etkili performans elde edersiniz.

4- Asit uygulamasını azaltır veya tamamen ortadan kaldırırsınız.

5- Tüm membran çeşitlerinde güvenle kullanabilirsiniz.

6– Ürün suyu veriminiz artar.