Ters Ozmoz Sistemlerinde İnorganik Kirleticiler ve Antiskalant

Çökelme, kalsiyum karbonat, kalsiyum sülfat, bar­yum sülfat, stronsiyum sülfat ve silika gibi düşük çözünürlüğü olan tuzların çökelmeleri ile oluşur. Bu bileşiklerin stabiliteleri, çözelti içindeki kon­santrasyonları, suyun sıcaklığı, pH’sı ve diğer fak­törlere bağlıdır. Örneğin, yüksek sıcaklıklar ve pH, kalsiyum karbonat çökelmesini hızlandırmaktadır. Çökelme kontrolü, geri kazanımı…