Membran Teknolojilerde Antiskalantın Önemi

Dünyadaki içme ve kullanma suyu kaynaklarının kıtlığı devam ettiği sürece, deniz suyundan içme ve kullanma suyu temini artarak devam edecektir. Dolayısıyla en önemli membran teknolojilerinden olan ters ozmos hakkında çalışmalar sürecektir. Ancak günümüz koşullarında yüzeysel ve yeraltı su kaynaklarından içme ve kullanma suyu teminine göre…