HYDRODIS Ters Ozmoz Performans Kimyasalı

  HYDRODIS R 859 YÜKSEK PERFORMANS İLE UYGULAMALARA DEVAM EDİLİYOR   Antiskalant; ön arıtmadan gelen suyun ters osmoz membranların girişinden önce dozlanan bir kimyasaldır. Kalsiyum [ Ca++], magnezyum [ Mg++] ve bikarbonat [ HCO3 ] iyonlarının reaksiyona girmesini engeller ve membranlarda çökelti oluşumunu engeller. Antiskalant reverse…